АВЕСТА КОНСУЛТИНГ ЕООД ПРЕДЛАГА:

 • Одиторски проверки 
 • Пълно счетоводно обслужване 
 • Заплати и осигуровки 
 • Годишно счетоводно приключване на търговци , изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица
 • Финансово-счетоводни, данъчни и др. консултации
 • Данъчна защита
 • Други услуги

В своята работа се стремим към коректност, професионализъм и индивидуален подход към всеки клиент.
В своята практика до момента сме извършили одиторски проверки на годишни финансови отчети и счетоводни услуги на предприятия от различни сфери и отрасли:

 • промишленост
 • селско стопанство
 • търговия
 • строителство
 • услуги
 • транспорт
 • други

Основни принципи на работа

 • Качествени одиторски и счетоводни услуги
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Професионални съвети
 • Коректност и конфиденциалност